Banner
劳务派遣许可证办理条件

劳务派遣许可证办理条件

产品详情

    劳务派遣服务许可证条件:

    1、注册资本不得少于200万元。

    2、有固定的适合开展业务的经营场所和设施;

    3、有符合法律、行政法规规定的劳务派遣管理制度;

    4、法律、行政法规规定的其他条件。

    申请劳务派遣营业执照所需资料:

    1、申请劳务派遣许可申请书;

    2、营业执照或者《企业名称预先核准通知书》;

    3、公司章程和验资机构出具的验资报告或者财务审计报告;

    4、经营场所使用证明和适合业务发展的办公设施、设备、信息管理系统清单;

    5、法定代表人身份证明;

    6、劳务派遣管理制度,包括劳动合同、劳动报酬、社会保险、工作时间、休息休假、劳动纪律等与劳动者切身利益有关的规章制度;与用人单位签订的劳务派遣协议样本。


 

询盘